Skip to main content

SATCP bola prizvaná k účasti v pracovnej skupine pre tvorbu Nového zákona o letectve SR. Poskytli sme cenné poznatky a odborné znalosti, aby sme zabezpečili, že nová legislatíva bude riešiť potreby a obavy leteckej komunity.

admin2786

Author admin2786

More posts by admin2786