Skip to main content

Ing. Marián Majtán bol vymenovaný za člena komisie dopravy a výstavby v súlade s § 61 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a uznesením VÝBORU č. 16 od 21. apríla 2020.

admin2786

Author admin2786

More posts by admin2786