Skip to main content

SATCP iniciovala zrušenie Deklarácie letu na letisku M. R. Štefanika v Bratislave, čím riešila regulačné výzvy a zefektívnila postupy pre pilotov a zainteresované strany v letectve.

admin2786

Author admin2786

More posts by admin2786