Skip to main content

SATCP zohralo kľúčovú úlohu pri presadzovaní finančnej pomoci pre slovenských leteckých dopravcov počas pandémie COVID-19. Naše úsilie prispelo k vytvoreniu tak veľmi potrebnej podpory pre letecký priemysel v týchto náročných časoch.

admin2786

Author admin2786

More posts by admin2786