Skip to main content

Odborné stanovisko k zlúčeniu leteckých útvarov

SATCP poskytlo odborné stanovisko k problematike zlúčenia leteckých útvarov, v rámci medzirezortného pripomienkového konania k nelegislatívnemu materiálu č. LP/2023/127 s názvom „Návrh na zlúčenie leteckých útvarov Ministerstva obrany a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ v spolupráci s Leteckým útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 
Read More